Dofinansowano ze rodkw Funduszu Ubezpiecze Spoecznych.
Projekt dotyczcy utrzymania zdolnoci do pracy przez cay okres aktywnoci zawodowej.
Tytu projektu: POPRAWA BEZPIECZESTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ MONTASYSTEMU FILTROWENTYLACJI HAL PRODUKCYJNYCH ODLEWNI SPOMEL

Warto dofinansowania: 173 741,20 PLN.
Cakowita warto zadania: 217 771,50 PLN.
Cele projektu jest poprawa BHP na stanowiskach: formierz maszynowy, obciacz form i wybijacz odleww poprzez monta systemu filtrowentylacji redukujcego oddziaywanie zapylenia i czynnikw chemicznych

Bro im Ausland    -    Polityka Jakoci Polityka Zarzdzania rodowiskowego